Home Aze Ru Eng

Hümbətov Şirxan Ərəstun oğlu

Fizika fakültəsi, Tyutor

e-mail: shirxan-humbatov@mail.ru

Tel: +99455-631-32-83

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

10.06.1985-ci ildə Göyçə mahalının Pəmbək kəndində anadan olmuşdur
Milliyyətcə azərbaycanlıdır
Evlidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ

1993-2004-cü illər Şamaxı r. Meysəri k. Aslan Şirinov adına tam orta məktəb

2004-2008-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi tələbə bakalavr

2009-2011-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi Maddə Qurluşu kafedrası magistrant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-2009-cu illər Hərbi xidmət

01.05.2011-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsində Tyutor vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bioloji sistemlər fizikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  1. Aqar gelinin spektral xassələrinə polietilenqlikolun və kalium hidroksidin təsiri məqalə (həmmüəllif)
  2. Aqar gelinin struktur xassələrinə kalium hidroksidin təsiri tezis (həmmüəllif)
  1. Aqar gelinin kalium hidroksidin duru sulu məhlulunda ionların hidratlaşmasında rolu tezis (həmmüəllif)
Bookmark and Share