Home Aze Ru Eng

01 Aprel 2017-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminar keçirilib

01/04/2017

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 01 Aprel 2017-ci il tarixində keçirilmişdir. Seminarda Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı Billurə Təvəkkül qızı  Hacıyeva "XARİCİ  MAQNİT  SAHƏSİNDƏ  NEYTRİNO-ELEKTRON QARŞILIQLI TƏSİR PROSESLƏRİNDƏ ASİMMETRİYALAR" mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Maraqlananlar çıxışı buradan yükləyə bilər.

Bookmark and Share