Home Aze Ru Eng

17 dekabr 2015-ci il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı X Respublika elmi konfransı keçiriləcək

28/10/2015

17 dekabr 2015-ci il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı  X Respublika elmi konfransı keçiriləcək.
Konfransa təqdim olunan məqalələr aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır: Məruzənin adı – baş hərflərlə, tünd, şrift 12.
Müəllifin A.A., elektron ünvanı – kiçik hərflərlə, tünd, şrift 12.  İşlədiyi təhsil (elmi-tədqiqat) müəssisənin adı – adi hərflərlə, kursiv, şrift 12. 
Mətnlərin yığılması – A 5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift 12, interval 1, Times New Roman, 3-4 səhifə həcmində (xülasə və ədəbiyyat sihayısı ilə).
Şəkil, qrafik və cədvəllər mətnin daxilində verilməlidir, 12, interval 1, Times New Roman. Konfrans materialları azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.
Hər müəllifin 2-dən artıq məruzəsi qəbul edilmir. Konfransın təşkilati xərcləri üçün hər məruzə üçün 20 AZN ödənilməlidir.
Konfrans materialları müəlliflərə paylanacaq. Göstərilən tərtibat qaydalarını ödəməyən məqalələr qəbul olunmayacaq.
Məruzələr 20.11.2015-ci il tarixinədək həftənin I-V günləri əsas bina, 319 №-li otaqda (tutorlar otağı)  qəbul  edilir.

Əlaqə nömrəsi (050)367-92-56 Kəmalə xanım  TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

E L A N

17 dekabr 2015-ci il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı X Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Konfransa təqdim olunan məqalələr aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

ü Məruzənin adı – baş hərflərlə, tünd, şrift 12.

ü Müəllifin A.A., elektron ünvanı – kiçik hərflərlə, tünd, şrift 12.

ü İşlədiyi təhsil (elmi-tədqiqat) müəssisənin adı – adi hərflərlə, kursiv, şrift 12.

ü Mətnlərin yığılması – A 5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift 12, interval 1, Times New Roman, 3-4 səhifə həcmində (xülasə və ədəbiyyat sihayısı ilə).

ü Şəkil, qrafik və cədvəllər mətnin daxilində verilməlidir, 12, interval 1, Times New Roman.

ü Konfrans materialları azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.

ü Hər müəllifin 2-dən artıq məruzəsi qəbul edilmir.

Konfransın təşkilati xərcləri üçün hər məruzə üçün 20 AZN ödənilməlidir. Konfrans materialları müəlliflərə paylanacaq.

Göstərilən tərtibat qaydalarını ödəməyən məqalələr qəbul olunmayacaq. Məruzələr 20.11.2015-ci il tarixinədək həftənin I-V günləri əsas bina, 319 №-li otaqda (tutorlar otağı) qəbul edilir.

Əlaqə nömrəsi (050)367-92-56 Kəmalə xanım

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Bookmark and Share