Home Aze Ru Eng

A.Kazımzadə, V.Salmanov, M.Cəfərov, A.Hüseynov, R.Mamedovun. Yarımkeçiricilər fizikasından praktikum adlı kitabı Müəllim nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur.

31/05/2013

A.Kazımzadə, V.Salmanov, M.Cəfərov, A.Hüseynov, R.Mamedovun. Yarımkeçiricilər fizikasından praktikum adlı kitabı "Müəllim" nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Kitab Ali məktəb fizika fakültələrinin  bakalavr, magistrant və doktorantları üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Bu münasibətlə fizika fakültəsinin kollektivi müəllifləri təbrik edir. Onlara elmi işlərində uğurlar arzulayırlar.

Bookmark and Share