Home Aze Ru Eng

Ali təhsil müəssisələrinin elmi-pedaqoji əməkdaşlarının “Thomson Reuters” bazasında olan jurnallarda çap olunmuş elmi əsərlərinə görə mükafatlandırılması

27/04/2016

Təhsil Nazirliyi Azərbaycanın elmi nailiyyətlərinin beynəlxalq miqyasda tanınması, ali təhsil müəssisələrinin elmi-pedaqoji əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinin və nəşr aktivliyinin daha da aktivləşdirilməsi məqsədilə “Thomson Reuters” bazasında olan jurnallarda çap olunmuş elmi əsərlərə görə mükafatlandırma üzrə müsabiqə keçirəcək. Müsabiqə ali təhsil müəssisələrinin elmi-pedaqoji əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisinə əsasən həyata keçiriləcək. Müəlliflərin elmi fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisi Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb təsdiq edilmiş xüsusi metodika ilə müəyyənləşdiriləcək. Müsabiqə aşağıdakı 5 elmi istiqamət qrupu üzrə aparılacaq.

- Riyaziyyat və texniki elmlər;

- Fizika, kimya, biologiya;

- Humanitar elmlər;

- İqtisadiyyat və idarəetmə;

- Tibb elmləri.

Müsabiqədə ildə 1 dəfə olmaqla, təqvim ilinin sonunda təşkil ediləcək və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin saytında ətraflı məlumat veriləcəkdir.

 

 

Bookmark and Share