Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 9 fevral 2017-ci il tarixində saat 10-30da 437 saylı auditoriyada keçiriləcək

07/02/2017

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 9 fevral 2017-ci il tarixində saat 10 30da 437 saylı auditoriyada keçiriləcək. Seminarda Nəzəri fizika kafedrasının doktorantı Hüseynova Nərmin Cəfər qızı 2212.01 “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “MEZON VƏ BARİONLARIN QARŞILIQLI TƏSİRİNİN AdS/KXD MODELLƏRİNDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ” mövzusunda məruzə edəcək.

Arzu edən müəllim və tələbə heyəti iştirak edə bilər!!!

Bookmark and Share