Home Aze Ru Eng

Ученый совет

 

Fakültə Elmi Şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır. Bununla yanaşı, fakültənin Elmi şurası

Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir;
fakültənin strukturunu təsdiq edir;
gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir;
dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir;
kafedra və ETL-nin illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir;
fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir.
kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir;
professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun Böyük elmi şurasnına təkliflər verir;
elmi adların verilməsi haqqında BDU Böyük elmi şurasına təkliflər verir;
BDU elmi şurasına nümayəndələrini seçir.

Fizika fakültəsinin elmi şurası 33 üzvdən ibarətdir.

1. Dekan, prof.Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu- Sədr
2. Prorektor, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Kazımzadə Aydın Həsən oğlu
3. Prorektor,
prof. Əliyeva İradə Nürədin qızı
4. Dekan müavini prof. Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu - Sədr müavini
5. Dekan müavini dos.Ələkbərov Eldar Şaxsuvar oğlu
6. Dekan müavini, b.e.n.Məhərrəmov Məhəmməd Həmid oğlu
7. Kafedra müdiri, prof.Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu
8. Kafedra müdiri, prof.Məsimov Eldar Əli oğlu
9. Kafedra müdiri, prof.Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu
10. Kafedra müdiri, prof.Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
11. Kafedra müdiri, prof.Salmanov Vaqif Müseyib oğlu
12. Kafedra müdiri, prof.Qasımova Rəna Cümşüd qızı-üzv, elmi katib
13. Kafedra müdiri, prof.Əliyev Mamed Novruz oğlu
14. Kafedra müdiri, dos.Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu
15. Kafedra müdiri, dos. Paşayev Faiq Heydər oğlu
16. prof.Qocayev Niftalı Mehralı oğlu
17. prof.Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu
18. prof.Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı
19. prof.Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu
20. prof.Məmmədov Rasim Qara oğlu
21. prof. Cəfərov Maarif Əli oğlu
22. dos. Qəribov Qeys İbrahim oğlu
23. dos. Davudov Benyaməddin Bəyağa oğlu
24. dos. Rəhimov Rəhim Şükür oğlu
25. dos.Nəbiyev Naqif Səftər oğlu
26. dos. Səmədov Zahir Ağamurad oğlu
27. dos. Mahmudov Mehdi Müqabil oğlu
28. f.r.e.n.Muradov Mustafa Bayram oğlu
29. dos. Əhmədov İsmət Süleyman oğlu
30. Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri, dos.Məhəmmədov Əlnağı Zəkəray oğlu
31.
Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri , Bəylərova Əminə Əflatun qızı
32. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri , Salmanlı Aynurə Mahir qızı
33. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri , Piriyeva Dilarə Nail qızı

Bookmark and Share