Home Aze Ru Eng

Adilzadə Fərəh Təhmiraz q.

Adilzadə Fərəh  Təhmiraz q.
Tyutor. Fizika fakültəsi.
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1989-cu il fevralın 28-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1995-2006-ci illərdə Bakı şəhəri 271 saylı orta məktəbdə almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2006-2010-cu il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fizika ixtisası, bakalavriat pilləsi, bakalavr
2011-2013-cü il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fiziki elektronika ixtisası, Optoelektronika ixtisaslaşması, magistratura pilləsi, magistr (fərqlənmə)
2014-cü il, Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat (fərqlənmə)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2014-cü il noyabr ayından Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, tyutor
2 tezis

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİAdilzadə F.T p-CdTe/n-Cd1-xZnxS1-xTey heterokeçidlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri, // Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astranomiya problemləri” respublika elmi konfransı BDU 2012. səh.51

  1. Adilzadə F.T Müxtəlif mühitlərdə termik işlənmənin Cd1-xZnxS1-xTeynazik təbəqələrinin optik xassələrinə təsiri  // Magistr və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astranomiya problemləri” VIII respublika elmi konfransı  BDU 2013. səh.63
Bookmark and Share