Home Aze Ru Eng

Disertasiyalar

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Hüseynağa İbrahim oğlu Hüseynovun təqdim etdiyi DİSSERTASİYA

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Hüseynağa İbrahim oğlu Hüseynovun təqdim etdiyi DİSSERTASİYA

Elmlər doktoru
elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş
DİSSERTASİYA

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA
FİZİKA Elmlər fdoktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA


Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA (eng)
Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA


Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA (az)
Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA


Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA (rus)
Fizika üzrə Fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Şəhla Asəf Şamilovanın  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA


FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA


FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYAFİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün f.–r.e.n., dosent Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayevin  təqdim etdiyi DİSSERTASİYA
Bookmark and Share