Home Aze Ru Eng

MƏZUNLAR

GÖRKƏMLİ ALİMLƏR VƏ MƏZUNLAR

Fakültənin bir çox məzunları Respublikada tanınmış alimlərdir: M.K.Kərimov, N.A.Quliyev, B.M.Əsgərov, F.M.Həşimzadə, A.M.Paşayev, E.Y.Salayev, AMEA-nın akademikləridir, T.C.Cəfərov, S.A.Hacıyev, R.H.Hüseynov, V.A.Hüseynov, A.İ.Muxtarov, Y.M.Seidov, V.İ.Tahirov, B.H.Tağıyev, AMEA-nın müxbir üzvləri, Professorlar R.R.Rzayev (Yüksək enerjilər fizikası institutu, Serpuxov), B.K.Kərimov (Moskva Dövlət Universiteti), F.P.Kəsəmənli (Sankt Peterburq Politexnik İnstitutu), V.V.Evseev (Elmi Nəzəri İnstitut, Dubna), R.M.İmanov (Kristalloqrafiya İnstitutu, Moskva) və b. Fizika fakültəsinin məzunları kimi elmdə böyük uğurlar qazanmışlar. Dünya şöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 1922-1924-cü illərdə fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.


L.D.Landau M.K.Kərimov N.A.Quliyev B.M.Əsgərov F.M.Həşimzadə A.M.Paşayev E.Y.Salayev


FOTO-TARİX


Bookmark and Share