Home Aze Ru Eng

Şamilova Şəhla Asəf q.

Şamilova Şəhla Asəf q.
Dissertant. Fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika” kafedrası

ELMİ RƏHBƏRLƏR:
Professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Qasımova Rəna Cümşüd qızı
Fiziki elektronika kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu
Telefon:  Mob. (+99470) 838 93 12

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1990-cı il iyunun 12-də Rusiya Federasiyasının, Kemerov vilayətində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1997-2005-ci illərdə Rusiya Federasiyasında, 2005-2007-ci illərdə Sumqayıt şəhərində, 33 saylı orta məktəbdə almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2007-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fiziki elektronika ixtisası, bakalavriat pilləsi, bakalavr
2011-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fiziki elektronika ixtisası, Qaz və plazma elektronikası ixtisaslaşması, magistratura pilləsi, magistr (fərqlənmə)
2013-cü il, Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat (fərqlənmə)
2013-cü ildən, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi,Optika və molekulyar fizika kafedrası, doktorantura pilləsi, dissertant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2013-cü il dekabr ayından Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, tyutor

TƏDQİQAT SAHƏSİ
İonlaşma dalğasının və onun arxa cəbhəsində rəqslərin tədqiqi. Uzun borularda ionlaşma dalğasına maqnit sahəsinin təsiri. Lazer şüalanmasının metamateriallarda və halkogenid kristallarda orta İQ diapazonda qeyri-xətti tezlik çevrilməsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Sadıqzadə G.M., Şamilova Ş.А. Волна ионизации в трубке с равномерно немонотонно меняющейся распределенной емкостью // Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri”  Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, c.58
2.Sadıqzadə G.M., Şamilova Ş.A. Влияние магнитного поля на волну ионизации, при пробое в длинной трубке // Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri”, VIII Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, c.87-89
3.Sadıqzadə G.M., Qəribov Q.İ., Ağayev М.N., Şamilova Ş.A. Волна ионизации в газоразрядной трубке с немонотонно меняющейся распределенной емкостью // Fizikanın müasir problemləri VI Respublika konfransı materiallar “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”, Bakı, 2012, c.118-121

Bookmark and Share