Home Aze Ru Eng

Aslanlı Aysel Fəxrəddin q.

Aslanlı Aysel Fəxrəddin q.
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1990-cı il oktyabrın 28-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1997-2008-ci illərdə Bakı şəhəri 47 saylı orta məktəbdə almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2009-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fizika müəllimliyi ixtisası, bakalavriat pilləsi, bakalavr
2013-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fizika ixtisası, Bərk cisimlər fizikası ixtisaslaşması, magistratura pilləsi, magistr
2015-cü il, Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat (fərqlənmə)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2015-cü il sentyabr ayından Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, tyutor
2 Tezis
1 Məqalə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Qeyri-bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin effektiv potensial enerjisinin hesablanması. Magistrların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astronomiya problemləri” elmi konfransı. Bakı, 22 may,2014-cü il
  2. A(0,hx2,0) Qeyri-bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkət tənliyinin tapılması və uyğun qrafikin qurulması. Magistrların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astronomiya problemləri” elmi konfransı. Bakı, 1 may,2015-cü il
  3. Qeyri-bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkət qanununun və trayektoriyasının tapılması. BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2015 N-2
Bookmark and Share