Home Aze Ru Eng

Buraxılış dövlət imtahanı sualları

2018-ci il

1. “FİZİKA ” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANI   SUALLARI - 2018
2. “FİZİKA MÜƏLLİMLİYİ”” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2018


2017-ci il

1. “FİZİKA ” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANI   SUALLARI - 2017
2. “FİZİKA MÜƏLLİMLİYİ”” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2017

 

2016-cı il

1. “FİZİKA MÜƏLLİMLİYİ” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANI   SUALLARI - 2016
2. “FİZİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2016
«Atom fizikası» və «Nüvə fizikası», “Elektrik və maqnetizm”, “MEXANİKA”
3. “FİZİKİ ELEKTRONİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2016


2015-ci il

1. “FİZİKA MÜƏLLİMLİYİ” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANI   SUALLARI - 2015
2. “FİZİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2015
3. “FİZİKİ ELEKTRONİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2015


2014-cü il

1. “FİZİKA MÜƏLLİMLİYİ” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANI   SUALLARI - 2014

2. “FİZİKA” İXTİSASINDAN YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI - 2014

 

Bookmark and Share