Home Aze Ru Eng

Cabbarov Cabbar Həsən oğlu

Cabbarov Cabbar Həsən oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri nамizədi, dosent
İş Telefonu: (+994 12) 510-79-68 +994 12 050 316-68-70 (mob)
E-mail: j_jabbarov @ yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

16/ 07 /1949 Şəki şəh. Azərbaycan Respublikası

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1956-1966 orta məktəb
1966-1971 Bakı Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi
1975-1978 Kiyev şəh.(Ukrayna Respublikası), Fizika institutu, «Qaz elektronikası» şöbəsində aspirant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-1975 Ryazan şəh. (Rusiya Respublikası) «VEQA» xüsusi konstruktor bürosunda elektrоnika mühəndisi
1975-1978 Kiyev şəh.(Ukrayna Respublikası), Fizika institutu, «Qaz elektronikası» şöbəsində aspirant
1978-1980 «Qaz elektronikası» şöbəsində mühəndis
1980 Bakı Dövlət universiteti, laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim, dosent Hal-hazırda «Ümumi fizika» kafedrasında dosent Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi dissertasiya müdafiəsi:1982 Ukrayna Respublikası, Fizika institutu, ( Kiyev şəhəri ) “Исследование транспортировки плотных пучков отрицательных ионов”
Hansı dərsləri aparır: ümumi fizika kursu - mexanika, molekulyar fizika, elektromaqnetizm, optika, atom və nüvə fizikası
45 məqalənin müəllifidir
1 kitabın müəllifidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. IV Всесоюзн.Конф.по плазменным ускорителям и ионным инжекторам АН СССР, Moskva,1978.
2. Iinternational Conference on plasma phys. Nagoya, Japan,1980

TƏDQİQAT SAHƏSİ

I. Qazlarda elektrik cərəyanı, onlarda gedən proseslərə əsaslanan müxtəlif parametrli elektrik cihazlarının yaradılması.
II. Böyük sıxlıqlı mənfi ion dəstələrinin alınması, daşınması və onlarda gedən fiziki proseslərin tədqiqi.
III. Metal və dielektrik nazik təbəqələrin alınması, onlar əsasında metal-dielektrik-metal strukturanın yaradılması və tədqiqi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
  1. Газовая компенсация интенсивных пучков отрицательных ионов с пульсирующей величиной тока. IVВсесоюзн.Конф.по плазменным ускорителям и ионным инжекторам АН СССР, ВНТИ Центр,1978, с.132-133
  2. Эффекты декомпенсации плотного пучка отрицательных ионов, Письма в ЖЭТФ,1979, т.29, в.9, с.536-539.
  3. Пространственное развитие неустойчивости плотного пучка отрицательных ионов в разреженном газе, ЖЭТФ, 1980, т.78, в.6, с.2259-2
  4. Collective processes in the ion-ion plazma . Proceedings of International Conference on plasma phys. Nagoya, Japan,1980,p.142
  5. Исследование механизма проводимости тонких диспергированных металлических пленок. Кинетические и оптические явления в средах.Тем. сб. научн.тр, АГУ,1990 с.59-609.
Bookmark and Share