Home Aze Ru Eng

Dissertasiya Şurası

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət

göstərən ED 2.19 Dissertasiya şurasının tərkibi

1. Hüseyn Mikayıl oğlu Məmmədov (sədr) - fizika elmləri doktoru, dosent (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

2. Aydın Həsən oğlu Kazımzadə (sədr müavini) - AMEA-nın müxbir üzvü, fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor (2206.01 - Molekulyar fizika)

3. Bəxtiyar Gülmalı oğlu Paşayev (elmi katib) - fizika - riyaziyyat elmləri namizədi, dosent (2206.01 - Molekulyar fizika)

4. Oktay Kazım oğlu Qasımov - AMEA-nın müxbir üzvü, fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor (2206.01 - Molekulyar fizika)

5. Niftalı Mehralı oğlu Qocayev - fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor (2206.01 - Molekulyar fizika)

6. Sofya Rüstəm qızı Fiqarova - fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

7. Sədiyar Soltan oğlu Rəhimov - fizika elmləri doktoru, dosent (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

8. Şahlar Qaçay oğlu Əsgərov - fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, professor (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

9. Əli Həsən oğlu Hüseynov - fizika elmləri doktoru, dosent (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

10. Gülnara Əhməd qızı Haqverdiyeva - fizika elmləri doktoru (2206.01 - Molekulyar fizika)

11. Larisa İsmayıl qızı İsmayılova - fizika elmləri doktoru (2206.01 - Molekulyar fizika)

12. İzzət Məmməd qızı Əfəndiyeva - fizika elmləri doktoru, dosent (2211.01 - Bərk cisimlər fizikası)

ED 2.19 Dissertasiya şurasında elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 2206.01 - Molekulyar fizika və 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası ixtisasları üzrə təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilir.

 

Bookmark and Share