Home Aze Ru Eng

ELMİ ŞURA

Fakültə Elmi Şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır. Bununla yanaşı, fakültənin Elmi şurası

Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir;
fakültənin strukturunu təsdiq edir;
gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir;
dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir;
kafedra və ETL-nin illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir;
fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir.
kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir;
professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun Böyük elmi şurasnına təkliflər verir;
elmi adların verilməsi haqqında BDU Böyük elmi şurasına təkliflər verir;
BDU elmi şurasına nümayəndələrini seçir.

Fizika fakültəsinin elmi şurası 30 üzvdən ibarətdir. Rektorun 05.02.2015 tarixdə R-13 nömrəli sərəncamı əsasında mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq Fakültənin Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur:

 

Bookmark and Share