Home Aze Ru Eng

ELMİ ŞURA

Fakültə Elmi Şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır. Bununla yanaşı, fakültənin Elmi şurası

Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir;
fakültənin strukturunu təsdiq edir;
gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir;
dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir;
kafedra və ETL-nin illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir;
fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir.
kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir;
professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun Böyük elmi şurasnına təkliflər verir;
elmi adların verilməsi haqqında BDU Böyük elmi şurasına təkliflər verir;
BDU elmi şurasına nümayəndələrini seçir.

Fizika fakültəsinin elmi şurası 29 üzvdən ibarətdir.

1. Dekan, kafedra müdiri prof.Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu- Sədr
2. Prorektor, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Kazımzadə Aydın Həsən oğlu
3. Dekan müavini dos.Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu
4. Dekan müavini dos.Ələkbərov Eldar Şaxsuvar oğlu- Sədr müavini
5. Dekan müavini, b.e.n.Məhərrəmov Məhəmməd Həmid oğlu
6. Kafedra müdiri, prof.Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu
7. Kafedra müdiri, prof.Məsimov Eldar Əli oğlu
8. Kafedra müdiri, prof.Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu
9. Kafedra müdiri, prof.Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
10. Kafedra müdiri, prof.Salmanov Vaqif Müseyib oğlu
11. Kafedra müdiri, prof.Qasımova Rəna Cümşüd qızı-üzv, elmi katib
12. Kafedra müdiri, prof.Əliyev Mamed Novruz oğlu
13. Kafedra müdiri, dos.Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu
14. prof.Qocayev Niftalı Mehralı oğlu
15. prof.Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu
16. prof.Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu
17. prof.Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı
18. prof.Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu
19. prof.Əliyev İsfəndiyar Maqsud oğlu
20. prof.Məmmədov Rasim Qara oğlu
21. prof.Bağırov Talətdin Orucqulu oğlu
22. dos.Ağamalıyev Əmrulla Qulu oğlu
23. dos.Nəbiyev Naqif Səftər oğlu
24. dos.Səmədov Zahir Ağamurad oğlu
25. f.r.e.n.Muradov Mustafa Bayram oğlu
26. Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri, dos.Məhəmmədov Əlnağı Zəkəray o.
27. Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri
28. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
29. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

 

Bookmark and Share