Home Aze Ru Eng

ELM VƏ TƏHSIL SAHƏSINDƏ XARICI FONDLAR

Beynəlxalq təşkilatlar

Elmi və texniki tədqiqatların dəstəklənməsi üçün Avropa kooperasiyası
Avropa elm fondu
European Science Foundation
Evrika fondu
Eureka
Ali təhsil sahəsində Avropa kooperasiyası
European Training Foundation
İqtisadiyyat sahəsində təhsil və tədqiqatlar konsorsiumu
Economics Education and Research Consortium
Beynəlxalq elmi-texniki mərkəz
International Science and Technology Center
NATO-nun elm proqramı
NATO Security Trough Science Programme

Milli fondlar

Böyük Britaniya
Mədəniyyət və humanitar elmlər sahəsində tədqiqatlar üzrə şura
Arts & Humanities Research Council (AHRB) http://www.ahrc.ac.uk/Pages/default.aspx
İqtisadi və social inkişaf şurası
Economic & Social Research Council (ESRC)
Təhsil və tədqiqatları dəstək federal fondu
Federal Trust for Education & Research
London Kral Cəmiyyəti
Royal Society
Elm və texnologi imkanlar şurası
Particle Physics and Astronomy Research Council
Britaniya şurası
British Council
Fizika və texniki elmlər şurası
Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
Britaniya xeyriyyə fondu CAF
Charities Aid Foundation
Naffild fondu
Nuffield Foundation
The Welcome Trust
Westminster Foundation for Democracy

Avstriya
Avstriya mqbadilə xidməti: təhsil və elm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq agentliyi (elmin bütün sahələri)
Osterreichischer Austauschdienst (OAD)

Belçika
Kral Boduen fondu (tarix, sosiologiya)
King Baudouin Foundation

Alımaniya
Almaniya akademik mübadilə xidməti
DAAD
Aleksandr Humbolt fondu
Alexander von Humboldt Stiftung / Foundation
Alman elm cəmiyyəti
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Robert Boş fondu
Robert Bosch Stiftung
Folksvaqen fondu
VolkswagenStiftung
Eımi mübadilə portalə
Researcher's Mobility Portal Germany
Fridrix Ebert fondu (iqtisadi və sosial siyasət, tarix, təhsil
Friedrich-Ebert-Stiftung
Fridrix Nauman fondu (beynəlxalq münasibətlər, hüquq, iqtisadiyyat)
Friedrich Naumann Stiftung
Daymler və Bents fondu
Gottlieb Daimler-und Karl Benz-Stiftung
Təhsil və elm nazirliyinin beynəlxalq bürosu
Internationales Buro des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung (BMBF)
Körber fondu
Korber-Stiftung
Konrad Adenauer fondu (təbiət elmləri, tibb)
Konrad-Adenauer-Stiftung
Şvaysfurt fondu
Schweisfurth-Stiftung

Hollandiya
Doen fondu (biologiya, coğrafiya)
Doen Foundation
Avropa mədəniyyət fondu (incəsənət, jurnalistika)
European Cultural Foundation
"Beynəlxalq mobilliyin" Finlandiya mərkəzi
Centre for International Mobility CIMO

İsveç
Elm və ali təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə İsveç fondu
Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education
İsveç institutu
Swedish Institute
Elmi tədqiqatlar üzrə İsveç şurası
Swedish Research Council
Strateji tədqiqatlar üzrə İsveç fondu
Swedish Foundation for Strategic Research
İsveç Kral elmlər akademiyası
The Royal Swedish Academy of Sciences

Fransa
İnsan haqqında elmlər mərkəzi
Maison des sciences de l'homme
"Eyfel" proqramı
Programme Eifel

Yaponiya
Sasakava sülh fondu
Sasakawa Peace Foundation
Səudiyyə Ərəbistanı
Kral Feysəl fondu
King Faisal Foundation

ABŞ
Mülki tədqiqatlar mərkəzi
U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF)
Alfred Sloan fondu
Alfred P. Sloan Foundation
Nyu-Yorkun Karneqi fondu
Carnegie Corporation of New York
Mott fondu
Charles Stewart Mott Foundation
Avrasiya fondu
Eurasia Foundation
Helen Vitni fondu (tibb, biologiya)
Helen Hay Whitney Foundation
Hovard Hyuz adına Tibb İnstitutu (tibb, biologiya)
Howard Hugnes Medical Institute
Beynəlxalq mübadilə və tədqiqatlar şurası
International Research and Exchange Board (IREX)
Con və Katrin Makarturlar fondu
John D. And Catherine T. MacArtur Found
Milli elm fondu
National Science Foundation
Rokfeller qardaşları fondu
Rockefeller Brothers Fund
Spenser fondu (psixologiya, filologiya, tarix)
The Spencer Foundation

Bookmark and Share