Home Aze Ru Eng

Fakültənin tarixi

YARANMA TARİXİ

Fizika fakültəsinin əsası 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin nəzdində fizika kafedrasının yaradılması ilə qoyulmuşdur. 1920-ci ildə Fizika-riyaziyyat fakültəsi yaradılmış, ilk dekanı prof. V.F.Razdorski olmuşdur. 1958-ci ildən Fzizka fakültəsi müstəqil fəaliyyətə başlamış,  dekanı dos. Mədət Sərdarlı olmuşdur.Sonrakı illərdə fakültənin dekanı vəzifəsində prof. Kəriş Köçərli (1963-1965), prof. Abdulla Muxtarov (1965-1967), prof. Əlicavad Cavadov (1967-1970), prof. Faiq Sadıxov (1973-1978), prof. Sabir Hacıyev (1978-1988), prof. Əhməd Abdinov (1988-1989), prof. Qəhrəman Ağayev (1989-1994), prof. Rəsul Muradov (1994-2004), prof.Rasim Məmmədov (2004-2012), prof. Məhəmmədəli Ramazanov (2012-2020) çalışmışlar.

 

HAQQIMIZDA

Fakültədə təhsil forması əyanidir. Fənnlər Azərbaycan, rus və ingilis dillərində tədris olunur. Fakültədə 2 ixtisas (fizika və fizika müəllimi) üzrə 1013 tələbə, o cümlədən, “Fizika” ixtisası üzrə 444 (azərbaycan bölməsində 359, rus bölməsində 31, ingilis bölməsində 54), “Fizika müəllimliyi” ixtisası üzrə 569 (azərbaycan bölməsində 502, rus bölməsində 67) bakalavriat səviyyəsində təhsil alır. 17 ixtisas üzrə  103 nəfər magistratura (o cümlədən __ Fziikanın tədrisi 9) səviyyəsində təhsil alır. Hazırda 39 nəfər doktoranturada (o cümlədən, fəlsəfə doktoru üzrə 19 nəfər, elmlər doktoru üzrə 20 nəfər) təhsil alır. Fakültədə  9 kafedra, 2 elmi-tədqiqat və 26 tədris laboratoriyası fəalliyyət göstərir. Hazırda fakültədə təhsil alan tələbə və magistrantlarla 85 nəfər professor-müəllim heyəti çalışır. Onlardan 2-si AMEA-nın müxbir üzvü, 23-ü elmlər doktoru, professordur.

 

KAFEDRALAR

1. Ümumi fizika və Fizikanın tədrisi metodikası kafedrası – kafedra müdiri prof. Məzahir Pənahov
2. Optika və molekulyar fizika kafedrası – kafedra müdiri prof. Rəna Qasımova
3. Nəzəri fizika kafedrası – kafedra müdiri dos. Məmməd Rəcəbli
4. Maddə quruluşu kafedrası – kafedra müdiri prof. Eldar Məsimov
5. Bərk cisimlər fizikası kafedrası – kafedra müdiri prof. Məmməd əliyev
6. Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası – kafedra müdiri prof. Vaqif Salmanov
7. Fiziki elektronika kafedrası – kafedra müdiri prof. Əhməd Abdinov
8. Astrofizika kafedrası – kafedra müdiri prof. Cəfər Quluzadə
9. Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası – kafedra müdiri prof. Məhəmmədəli Ramazanov


Tədrisin təşkili və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması.1993-cü ilə kimi fizika fakültəsinin bakalavriat səviyyəsində kadrların hazırlığı „Fizika“ və „Tətbiqi fizika“ ixtisasları üzrə, 1994-cü ildən „Fiziki elektronika“, 2005-ci ildən əlavə olaraq „Fizika“ və „Astronomiya“ ixtisasları üzrə aparılmışdır. 2009-cu ildə etibarən kadr hazırlığı yalnız „Fizika“ və „Fizika“ müəllimliyi“ ixtisasları üzrə aparılır. 1997-98-ci tədris ilindən magistratura təhsil səviyyəsində kadr hazırlığına başlanmışdır.

Fakültənin 9 kafedrasında fizikanın aktual problemləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır. Həmin işlərin mühüm nəticələri müntəzəm keçirilən elmi seminarlarda və fakültənin elmi şurasında geniş müzakirə olunur və dövri mətbuatda nəşr olunurlar.

 

GÖRKƏMLİ ALİMLƏR VƏ MƏZUNLAR

Fakültənin bir çox məzunları Respublikada tanınmış alimlərdir: akademik M.K.Kərimov AMEA-nın prezidentidir, N.A.Quliyev, B.M.Əsgərov, F.M.Həşimzadə, A.M.Paşayev, E.Y.Salayev, AMEA-nın akademikləridir, T.C.Cəfərov, S.A.Hacıyev, R.H.Hüseynov, V.A.Hüseynov, A.İ.Muxtarov, Y.M.Seidov, V.İ.Tahirov, B.H.Tağıyev, AMEA-nın müxbir üzvləridir. Professorlar R.R.Rzayev (Yüksək enerjilər fizikası institutu, Serpuxov), B.K.Kərimov (Moskva Dövlət Universiteti), F.P.Kəsəmənli (Sankt Peterburq Politexnik İnstitutu), V.V.Evseev (Elmi Nəzəri İnstitut, Dubna), R.M.İmanov (Kristalloqrafiya İnstitutu, Moskva) və b. Fizika fakültəsinin məzunları kimi elmdə böyük uğurlar qazanmışlar. Dünya şöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 1922-1924-cü illərdə fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.


L.D.Landau       M.K.Kərimov      N.A.Quliyev   B.M.Əsgərov   F.M.Həşimzadə  A.M.Paşayev     E.Y.Salayev


FOTO-TARİX


Bookmark and Share