Home Aze Ru Eng

FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ


 

GƏNC TƏDQİQATÇILARIN 

"FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ"

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

( Bakı , Azərbaycan )


MÖVZULAR:

1. Nüvə Fizikası və texnologiyası
2. Nəzəri Fizika və Astrofizika
3. Bərk cisimlər və Yarımkeçiricilər fizikası
4. Nanomateriallar və Nanotexnologiyalar
5. Biofizika və Molekulyar fizika
6. Fiziki Elektronika


KONFRANSA TƏQDIM OLUNAN MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBAT QAYDALARI

Qeydiyyat forması və tezislər  01 may 2018 -ci il tarixinədək gənc tədqiqatçıların
"FİZİKA və ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ" Beynəlxalq Konfransının
Təşkilat Komitəsinə göndərilməlidir.
E-mail:
[email protected]. Konfransa təqdim olunan məqalələr ingilis dilində yazılmalıdır:

Mətnlərin yığılma qaydaları – А 4 formatda, şəkil, qrafiklər, cədvəllər,
ədəbiyyat siyahısı və istinadlar daxil olmaqla 3-4 səhifə,
yuxarıdan  2,7 sm, aşağıdan 2,0 sm, soldan 2,0 sm, sağdan 2,5 sm,
MS Word redaktorunda TimesNewRoman, şrift 11, interval 1. Məruzənin adı mərkəzdə srift
11, qalın.
Müəlliflərin adı, atasının adı, soyadı şrift 12, tünd, kursiv.
İşlədiyi təhsil  müəssisəsinin adı  və elektron  ünvanı – şrift 9, kursiv.
Məqalənin mətni şrift 11, 1 intervalla yazılmalıdır.
Konfransın materialları və proqramı qeydiyyat zamanı məruzəçilərə təqdim olunacaq.


MÜHÜM TARİXLƏR:

Qeydiyyat forması - .............
Abstrakt və materialların təqdim edilməsi - ..........

 

KONFRANSIN İŞÇİ DİLİ

Rus dili və İngilis dili

QEYDİYYAT FORMASI
( DOC faylı yüklə )

DƏVƏT MƏKTUBU
( PDF faylı yüklə )

KONFRANS TƏŞKİLATÇILARI:

Akad. A.M.Məhərrəmov                  (Sədr)

prof. A.H.Kazımzadə           (Sədr müavini)

prof. M.Ə.Ramazanov          (Sədr müavini)

dos. K.İ.Alışeva                     (Məsul katib)


ÜZVLƏR:

prof. A.N.Kosilov (Rusiya)
prof. C.M.Quluzadə (Azərbaycan)
prof. Y.N.Jivitskaya (Belorusiya)
prof. R.C.Qasımova (Azərbaycan)
prof. A.L.Tolstik (Belorusiya)
prof. M.N.Əliyev (Azərbaycan)
prof. K.Ş.Jumadilov (Qazaxstan)
prof. İ.M.Əliyev (Azərbaycan)
prof. N.İ.Qeraskin (Rusiya)
dos. M.R.Rəcəbov (Azərbaycan)
prof. Ə.Ş.Abdinov (Azərbaycan)
dos. E.Ş.Ələkbərov (Azərbaycan)
prof. E.Ə.Məsimov (Azərbaycan)
dos. H.M.Məmmədov (Azərbaycan)
prof. V.M.Salmanov (Azərbaycan)
dos. M.H.Məhərrəmov (Azərbaycan)ƏVVƏLKİ  KONFRANSLAR:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


 

ƏLAQƏ:

Ünvan: akad. Zahid Xəlilov küç., 23, Bakı Dövlət Universiteti

Əsas Bina, 3-cü mərtəbə, Fizika fakültəsi.  Poçt indeksi: AZ 1148


Web-master:  Hüseynov Kənan Əbdülağa oğlu
E-mail:
[email protected]

Bookmark and Share