Home Aze Ru Eng

HƏMKARLAR TƏŞKILATI

BAKI  DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

FİZİKA FAKÜLTƏSİNİN HƏMKARLAR TƏŞKILATI

Bakı Dövlət Universitetinin bugünki inkişafında, onun çiçəklənməsində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin də böyük rolu olmuşdur. Bu inkişafda Fizika fakültəsi Həmkarlar təşkilatı da həmişə irəlidə olmuşdur. Bugün Fizika fakültəsi həmkarlar təşkilatının sıralarında 158 nəfər əməkdaş çalışır.

Fakültə Həmkarlar təşkilatının ilk sədri Kərimov Osman Kərim oğlu olmuşdur. Sonralar (1958-1963) S.A.Hacıyev, (1963-1966) Q.İ.Əfəndiyev, (1966-1970) H.F.Mehdiyev, (1970-1974) R.X.Muradov, (1974-1978) Ə.Ş.Abdinov, (1978-1982) İ.Q.Əliyev, (1982-1984) E.R.Həsənov, (1984-1988) Q.A.Ağayev, (1988-2000) M.M.Pənahov, (2000-2004) Ə.Z.Pənahov, 2004-dən hal-hazırki dövrə qədər Əlinağı Zəkəray oğlu Məhəmmədov.

Bookmark and Share