Home Aze Ru Eng

Məhərrəmov Məhəmməd Həmid oğlu

Biologiya elmləri namizədi, dekan müavini
İş Telefonu: +(99412)5390523, ev – 502 18 83; mobil – 050 379 14 73
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01 dekabr 1957-ci il, Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonu
Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi, 1-ci Bağlar küçəsi, ev 76, yaşayır

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1975-80-ci illərdə Bakı Dövlət Univeritetinin fizika fakültəsində təhsil almışam,
1980-ci ildə universiteti bitirərək “fizik, fizika müəllimi” ixtisasları üzrə diplom almışdır.
1982-1989-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-tədiqat Əkinçilik İnstitunun aspiranturasında qiyabi təhsil almışdır. Dissertasiya üzrə elmi işi 1984-87-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində həyata keçirmişdir.
1989-cu ildə dissertasiya müdafiə edərək “biologiya elmləri namizədi” diplomunu almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-91-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Bioloji Tədqiqatlar Elmi Mərkəzində, Fizika və Botanika institutlarında baş laborant, kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır
1991-92-ci illərdə Sankt-Peterburqda yerləşən “Nevskaya Perspektiva” şirkətinin Bakı filialında “biotexnoloq” vəzifəsində işləmişdir. 1992-93-cü illərdə AR Müdafiə Nazirliyində “baş zabit” vəzifəsində hərbi xidmət keçmişəm. 1993-2011-ci illərdə AR MTN-də müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmişdir.
2011-ci ildən təqaüddəyəm. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst oxuya və danışa bilir. İngilis dilində az hallarda lüğətdən istifadə etməklə oxuyur və tərcümə edir, orta səviyyədə danışa bilir. Kompüterdə sərbəst işləyir( Windows ƏS, MS Word, Excell)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biologiya, Nanobiotexnologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Д.А.Алиев, В.Ф.Адыгезалов, Магеррамов М.Г. Метод измерения изменений мембранного потенциала клеток листьев наземных высших растений. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının məruzələri. 1982, XXXVIII cild, 9.
2. В.Ф.Адыгезалов, Магеррамов М.Г. Мембранный потенциал и устойчивость растительных клеток. Надежность биологических систем. Киев, 1985.
3. В.Ф.Адыгезалов, Магеррамов М.Г. Метод измерения мембранного потенциала клеток листьев наземных высших растений. Физиология и биохимия культурных растений. Киев, 1984, т. 16, № 1.
4. Магеррамов М.Г., Манусаджянас Л.А. Влияние рН внешней среды на биоэлектрические параметры клеток N.obtusa. - В кн.: Тезисы докладов конференции молодых ученых "Изучение, охрана рациональное использование природных ресурсов". Уфа, 1985.
5. Воробьев Л.Н., Магеррамов М.Г., Бабаков А.В., Муромцев Г.С. Действие фузикокцина на проводимость и мембранный потенциал клеток Nitellopsis obtusa. - Физиология растений, 1987, т. 34, №2.
6. Магеррамов М.Г. Влияние слабых кислот на рН-зависимость биоэлектрических параметров клеток N.obtusa. - В кн.: Тезисы докладов конференции молодых ученых "Изучение, охрана рациональное использование природных ресурсов", Уфа, 1987.
7. Воробьев Л.Н., Магеррамов М.Г. Влияние ионов К+ и Н+ на электрогенную активность клеток N.obtusa. - В кн.: "Мембранный транспорт и биоэлктрогенез у растений", Горький, 1987.
8. Магеррамов М.Г., Воробьев Л.Н. Индукция К+-проводимости в клетках N.obtusa. - В кн.: "Использование различных методов в изучении биологических систем. Докл. МОИП", 1986.
9. “Изучение влияния ауксина и фузикокцина на электрохимическую регуляцию Н+-насосов растительных клеток (The study of auksin and fusicoccin on the electrochemical regulatin of H+-pumps of plant cells) . Диссертация кандидата биол. Наук. Баку, 1989.

Bookmark and Share