Home Aze Ru Eng

Məmmədov Vüsal Usub oğlu

Doktor

ant “Fiziki elektronika kafedrası”,
Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
Əlaqə telefonu: 994506646384
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1984-cü il avqustun 14 – də Azərbaycan Respublikası Ağdam şəhərində anadan olmuşdur.1990-cı ildə Ağdam şəhər 6 nömrəli məktəbində  I sinifə getmiş və 2011-ci ildə Bakı şəhər 240 sayli orta məktəbində XI sinfi bitirmişdir. Ailəlidir . İki qız övladı  var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2001-2005 Tələbə, Fiziki elektronika ixtisası, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan, (fərqlənmə)

2005-2007 Magistr, Fiziki elektronika ixtisası, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan (fərqlənmə)

2008-2011 Doktorant Fiziki elektronika ixtisası, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

2008-ci il, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə  layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat fərqlənmə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008 ildən və hal hazırda,Tyutor Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
2010-2011-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Tədrisin Boloniya prosesi və Kredit sisteminə keçidlə bağlı tyutor kadrlarının 6 aylıq hazırlıq kursu, müəllim

2011-2012-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Tədrisin Boloniya prosesi və Kredit sisteminə keçidlə bağlı tyutor kadrlarının 7aylıq hazırlıq kursu, müəllim

2011-ci ildən “Radiofizika”, “Elektron ion cihazları” , “Fiziki elektronika” fənləri  üzrə laboratoriya dərslərini tədris edir. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan.
8 elmi məqalə. Bunlardan 2-si SCI indeksli elmi jurnallarda çap olunmuşdur.

ELMİ TƏCRÜBƏ

01-25 dekabr, 2010 Rusiya, Dubna-Moskva. Cтажировкa молодых ученых государств-участников СНГ.  Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
4-5 dekabr 2009-ci il XIV Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan
8-10 dekabr 2010, Международной молодежный инновационной сессии СНГ 2010. Moskva, Rusiya
21-22 dekabr 2011-ci il XVI Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Əsas sahə
Fiziki elektronika
Başqa sahələr
Optoelektronika
Hazırkı tədqiqat marağı
Üçlü və dördli  A2B6 tip günəş elementlərinin alınması və tədqiqi
Hazirki təhsil maraği
Fiziki elektronika üzrə tədrisin təkmilləşdirilməsi və yeni multimedia vasitələrinin tətbiqi .

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Characterization and optimization of p-Si/CdTe/ Cd0.3Zn0.7S0.9Se0.1 heterojunctions prepared by the method of electrochemical deposition, European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France, p. D55, 2007
  2. Спектральные характеристики оптических параметров и фотопроводимости пленок n-Cd1-хZnхS1-ySey термически обработанных в аргонной атмосфере, Актуальные проблемы физики, II Респ. Конф., Баку, с.125-127, 2008
  3. Investigation of p-Si/Cd0.3Zn0.7S0.8Se0.2 heterostructures with intermediate nano-granular layer of CdTe, European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France, p. C1 55, 2009
  4. Влияние термической обработки в атмосфере аргона на электрические свойства гетеропереходов n-Si/Cd1-xZnxS, III Респ. Конф., Баку, c.162-163, 2009
  5. Electric and photoelectric properties of p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-ySey heterojunctions, European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France, p. 12, 2010
  6. Preparation and mechanism of current passage in p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-ySey heterojunctions, Azerbaijan Journal of Physics, v.XVI, N2, 51-54, 2010
  7. Фотодиоды на основе гетеропереходов p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTey, Прикладная физика,
  8. Improvement of photoelectric parameters of the Mo/CuInSe2/ n-Cd1-xZnxS1-ySey electrodeposited solar cells by thermal annealing in argon atmosphere, Proc. of 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, p.519-521, 2010.
Bookmark and Share