Home Aze Ru Eng

Muxtarov Abdulla Ibrahim oğlu

Muxtarov Abdulla Ibrahim oğlu


Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor, AMEA-nın müxbir üzvü
İş telefonu: +(99412) 4-39- 02-13
e-mail: mukhtarov@dcacs.ab.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

24.12.1918-ci ildə Dağıstanın Rutul rayonunun Saxur kəndində rayonundа anadan olub. Evlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ, ELMİ ADLARI

1939-1944-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti fizika – riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi.
1947-1950-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1944-1946cı illər – ADU-nun tərkibində Riyaziyyat-fizika İnstitutunda kiçik elmi işçi
1947-1950 ci illərdə Moskva Dövlət Universitetində aspirant
1950-ci ildən indiyə kimi BDU-da baş müəllim, docent, professor, kafedra müdiri
1972-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilib.
30-a yaxın aspirant, 5 elmlər doktorunun elmi rəhbəri olub, 140 elmi məqalənin, 4 dərsliyin müəllifidir. 5 dərsliyin rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməçisi olub. Bakalavr və magisrtr pilləsində təhsil alan tələbələrə elementar zərrəciklər fizikası, kvant mexanikası, kvant elektrodinamikası kurslarından mühazirə dərsləri aparır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sahənin kvant nəzəriyyəsi, elektro-zəif qarşıliqlı təsir nəzəriyyəsi.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
1. К теории аннигиляции электронов и позитронов, Вестник МГУ, N8, 63, 1948.
1. Поляризационные эффекты при распаде ЖЭТФ, 37, 575, 1959.
2. Исследование электророждения нуклонных резонансов на поляризованных протонах, Nuovo Cimento, GA, N-1, 13, 1971.
3. Суперструнный z’- бозон в радиационной е+е- аннигиляции Я.Ф. т. 58, N-7, 1288-1297, 1995.
4. Power correction to the pion-photon transition form factor, International Journal of Modern Physics A, vol. 16, N-18, (2001), 3179-3190.

2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:
1. M.Mukhtarov, R.Ibadov and U.Khodjaeva, About limitation of elementary particles mass, 2007, Fizika, Elm. Publ., v. 13, N 3, p. 6.
2. S.Abdullaev, M.Mukhtarov and S.Ragimova, The polarization of B-baryon in half – inclusive reactions, 2006, Fizika, Elm. Publ., v. 12, N 4, p. 17.
3. S.Abdullaev, M.Mukhtarov and M.Sh.Godjayev, Effects of weak neutral currents in the half – inclusive reactions, 2003, Fizika, Elm. Publ., v. 9, N 1, p. 38.
4. S.Abdullaev and M.Mukhtarov, The distribution function of polarized quarks, polarized nucleons and the degree of Λ0 - hyperon linear polarization, Azerbaijan NA Sci. Report for 2007-2008

KITABLAR

1. Statictik fizika
2. Kvant mexanikası (Azərb. dilində)
3. Kvant mexanikası (rus dilində)
4. Fizikadan olimpiada məsələləri

Bookmark and Share