Home Aze Ru Eng

Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu

Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentт
İş telefonu: +(99412) 4-39- 02-13
e-mail: м_rа[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

05.01.1962-ci ildə Azərbaycan Respublikası Balakən rayonunда anadan olub. 1968-ci ildə Zaqatala rayon 3 saylı orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1978-ci ildə həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. Evlidir. İki övladı var..

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ, ELMİ ADLARI

1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti fizika fakültəsinin tələbəsi. 1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin tələbəsi. 1990-cı ildə BDU-da “Kristal mühitlərdə yüksək enerjili qeyri-elastiki elektromaqnit proseslər” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-cü ildən 1987-ci ilə qədər AMEA-nın Fotoelektronika İnstitutunda mühənlis, 1987-ci ildən 1990-cı ilədək AMEA-nın Mexanika və Riyyaziyyat İnstitutunda mühənlis vəzifələrində çalışmışdır. 1990-ci ildən nəzəri fizika kafedrasında işləyir. Bakalavr və magisrtr pilləsində təhsil alan tələbələrə elektrodinamika, elementar zərrəciklər fizikası, kvant mexanikası, atom nüvəsi nəzəriyyəsi kurslarından mühazirə və seminar dərsləri aparır. 70 elmi məqalənin və metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kristal mühitlərdə elektromaqnit leysanı, kristal mühitlərdə yüksək enerjili qeyri-elastiki elektromaqnit prosesləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.Nüvə spektroskopiyası və atom nüvəsinin quruluşu-.36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 və 58-ci beynəlxalq konfranslar.
2. İPM String School and Workshop, 9-19 April, 2006, Tehran, Iran
3. Nüvə elmi və onun tətbiqləri V Аврасийа конфрансы. Beynəlxalq elmi- konf¬rans (Ankara, 2008)
4. Nüvə enerjisinin gələcəyin enerji təminatında rolu. Beynəlxalq elmi- konfrans. Bakı, 2008.

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
1. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Elektromaqnit leysanına kristal strukturun təsiri.İzv. AN.SSSR fizika,.1987, t.51, №5, s.986-993.
2. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Nüvə strukturunu və təpmə effektlərini nəzərə almaqla nüvədə – fotocütünün yaranması prosesinlz spin korrelyasiyasının tədqiqi.İzv. AN.SSSR fizika,.1987, t.51, №5, s.1960-1965.
3. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş zərrəciklzrin elektromaqnit leysanınin kaskad nəzəriyyəsi.İzv. AN.SSSR fizika,.1987, t.52, №5, s.850-856.
4. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Kristal mühitlərdə dairəvi polyarizə olunmuş tormozlanma şüalanmasının tədqiqi.İzv. AN.SSSR fizika,.1989, t.53, №5, s.960-963.
5. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Kristal mühitdə dairəvi polyarizə olunmuş  -kvant tərəfindən -cütünün fotoyaranması. İzv. AN.SSSR fizika,.1989, t.53, №5, s.964-966.
6. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş zərrəciklzrin kristalda elektromaqnit leysanı.İzv. AN.SSSR fizika,.1990, t.54, №9, s.1863-1868.
7. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müonların uzununa polyarizasiyasini nəzərə almaqla kristalda müon-foton leysanının tədqiqi..İzv. RAN., fizika,.2000, t.64, №1, s.15-19.
2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:
1. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R., N.İ.Nəcəfov. Xətti polyarizə olunmuş  -квантn tərəfindən kristalda yaranan müon-foton leysanının tədqiqi..İzv. RAN., fizika,.2004, t.68, №8, s.1191-1194.
2. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş müonun tərs tormozlanma şüalanmasının inteqral ehtimalı..İzv. RAN., fizika,.2004, t.68, №8.
3. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Dairəvi polyarizə olunmuş  -квантn tərəfindən kristalda yaranan müon-foton leysanının nəzəriyyəsi.İzv. RAN., fizika,.2005, t.69, №11, s.1711-1714.
4. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müxtəlif başlanğıc şərtlər daxilində kristallarda polyarizə olunmuş elektron-foton leysanı..İzv. RAN., fizika,.2006, t.70, №5, s.729-732.
5. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müxtəlif başlanğıc şərtlər daxilində kristallarda polyarizə olunmuş müon-foton leysanının yaranması.İzv. RAN., fizika,.2007, t.71, №9, s.1355-1359

Bookmark and Share