Home Aze Ru Eng

SƏRMƏSOV SÜLEYMAN NÜSLƏT OĞLU

Elmi dərəcəsi və hal-hazırda BDU-da tutdugu vəzifə

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru. Ümumi fizika  kafedrasının laboratoriya müdiri,  0,5 şt. müəl.

İş telefonu: + (994) 12 510 79 68

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qubadlı rayonunda anadan olub.

1978-1988 –ci illərdə Qubadlı rayonu Xocahan kənd orta məktəbində oxuyub.

1988-1990 və 2003-2005 cı illərdə hərbi xidmətdə olub.

1992-1997 ci illərdə BDU-nun Fizika fakultəsində təhsil alıb.

1997-ci ildən BDU-da çalışır

ailəlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ, elmi dərəcəSİ və adları

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini fizika ixtisası üzrə bitirib.

2010, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, Pb1-хSnхТе  nazik təbəqələri və onlar əsasında diod strukturları

Əmək Fəaliyyəti

1997-2000,                     Bakı Dövlət Universiteti Ümumi fizika  kafedrasında laborant

2000-ildən indiyədək     Bakı Dövlət Universiteti Ümumi fizika kafedrasının laboratoriya müdiri.

30  elmi əsərin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

A4B6 tip yarımkeçiricilərin nazik təbəqələrin alınması, onların əsasında yüksək effektivliyə malik müxtəlif təyinatlı strukturların hazırlanması və onların elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi.

Beynəlxalq seminarlar, Simpozium və elmi konfranslarda Iştirakı

 1. Film resistors. Conference proceeding.Third International Confernce on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, 2006
 2. Электрические и фотоэлектри- ческие свойства гомопереходов на основе пленок PbTe. Fizikanın müasir problemləri I -Rеspublika кonfransı. 6-8 dekabr Bakı, 2007
 3. Güclü lazer şüalanmasının Cd1-xZnxS1-ySey nazik təbəqələrinin fotoelektrik xassələrinə təsiri, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı, 2009
 4. Эпитаксиальные пленки PbTe/Bi. Fizikanın müasir prob-lemləri III -Rеspublika кonfransı, Bakı, 2009
 5. Наноразмерные  свойства пленок SrTiO3. Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi, metallar fizikasının müasir problemləri, Bakı, 2009
 6. Пленки сложного окисла SrTeO3. Fizikanın aktual problemləri vı -Rеspublika elmi кonfransı, Bakı, 2010


Seçilmiş əsərləri:

 1. Определение длины экранирования Дебая из проводимости пленок PbTe. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Физика, 2005, №4
 2. Влияние структуры подложки и температуры на совершенство пленок PbTe. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika riyaziyyat seriyası, Bakı, 2006, №4
 3. Проводимось полупроводниковой пленки на сегнетоэлектрической подложке Российской Академии наук. Нано и Mикросистемная техника,2007, №2
 4. Поведение фазового перехода в Pb1-xSnxTe вблизи инверсии зон. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Физика, 2007, № 5
 5. Зависимость проводимости   полупроводниковой пленки PbTe от поляризационного состояния сегнетоэлектрика. Российской Академии наук, Нано и Mикросистемная техника. 2007, №12
 6. The temperature profile and bias dependent series resistance of Au/Bi4Ti3O12/Si2/n-Si (MFIS) structures.VACUUM  Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology  USA, 2008
 7. Еффект переключения в пленках n-Cd1-xZnxS1-ySey. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Физика, 2008,  Cild  XIV,  №4
 8. Влияние сегнетоэлектрической о подложки на проводимость полупроводниковой пленки. Российская Академия наук, ФТП, 2009, № 2
 9. Наноструктурные и морфологические свойства пленок SrTiO3. Российской Академии наук. Нано и Mикросистемная техника,2010, №4
 10. p-n переходы на основе пленок PbTe, легированных кислородом. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika riyaziyyat seriyası, 2010, №3
 11. Optikal properties of SrTiO3 films. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Физика, 2010,  Cild  XVI,  № 3-4
 12. Электрическая поляаризачя внутреннего поля сегнетоэлектриков. Sumqayıt Dövlət Universiteti  "Elmi xəbərlər"Sumqayıt, 2011
 13. Электропроводность в дисперсных металлических пленках. Российской Академии наук. Нано и Mикросистемная техника, 2012, №10
Bookmark and Share