Home Aze Ru Eng

Yusifova Könül Əbülfəz qizi

Doktorant. Fizika fakültəsi, Optika və molekulyar fizika kafedrası

T
elefon:  Mob. (+99455) 569 87 56
e-mail
: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1975-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini, 1981-1991-ci illərdə Sumqayıt şəhər 20 saylı məktəbində  almışdır( fərqlənməylə).
Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1992-1997 , Türkiyə Cumhuriyyəti , Uludağ  Universiteti , Fizika Fakültəsi,  bakalavriat pilləsi, bakalavr

2005-2007, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Optika və molekulyar fizika kafedrası, magistratura pilləsi, magistr (fərqlənmə)

2009-2011 -cü illər, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Optika və molekulyar fizika kafedrası,doktorant

2008-ci il, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə  layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat fərqlənmə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

04.09.1997-2005 Sumqayıt şəhər, 23 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi
1999-2000 Azərbaycan Texniki Universiteti Fizika fakültəsində laborant
2000 -2011-dən Diyanət Türk Liseyində fizika müəlliməsi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Nanomaterialların kimyəvi-fizikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

K.Ə.Yusifova , Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları “ Metal – si kontaktli günəş elementləinin səciyyəvi xüsusiyyətləri“ , 2009 K.Ə.Yusifova doktorantlarin və gənc tədqiqatçilarin xiv respublika elmi konfrans “Real metal- yarimkeçirici kontakt səthlərinin qeyri-bircinsliyi“ , 2011
K.Ə.Yusifova Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfrans “CdS Nanohissəcikləri əsasında hazırlanmış kompozitlərin dielektrik xassələri“, 2011

 

Bookmark and Share