Home Aze Ru Eng

09-11 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu

09/12/2021

Ötən üç sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2904 (S26, L = 083)  oblastı piqmentasiyaya kimi parçalanmışdır. Hazırda koronoqraflarda alınmış şəkillərdə Yerə tərəf istiqamətlənmiş CME (Coronal Mass Ejections- Tac kütlə atışları) müşahidə edilməmişdir. Gözlənilirki, Günəş aktivliyi 11 dekabr 2021-ci tarixinədək aşağı səviyyədə qalacaq, Günəşdən gələn zərrəciklər selinin energisi fon səviyyəsində olacaqdır.
Ötən sutka ərzində Günəş küləyi mühiti sakit olmuşdur. Maqnit sahəsinin induksiyası 3-6 nTl intervalında dəyişmiş, günəş küləyi sürəti isə 380-450 km/s aralığında olmuşdur.Ötən iki sutka ərzində geomaqnit sahə sakit olmuşdur. Geomaqnit sahənin 09 dekabr tarixində əsasən sakit şey gözlənilir. 10-11 dekabr 2021-ci il tarixdə, Yerin cənubundan keçə biləcək CME təsiri nəticəsində Yerin geomaqnit sahənin idarəolunmayan və aktiv səviyyəyə keçmə biləcəyi ehtimal olunur.

Şəkil 1. Bu şəkil iyonyası dəmirin şüaayımı ən uzaq ultrabənövşəyi dalğa olan onu 131 ş(anqstrem) -dəki (FeVIII, FeXXII, FeXX) şəklidir və
Günəş tacının məşəl obumun göstərir.

Bu şəkil iyonyası dəmirin şüaayımı ən uzaq ultrabənövşəyi dalğa olan onu 94 Å-dəki (FeXVIII) şəklidir və Günəş tacının məşəl oblastını göstərir. Şəkil
3.
Bu şəkildə Günəş, sakit tac fəallığı oblastlarında ionistik dəmirin şüaluğuğı 171 Å-ə (FeIX) bərabər şkilmiş şəklidir və ən uzaq
ultrabənövşəyi dalğa uzunluğunda göstərildidir

Şəkil 4. Bu şəkildə günəşin qaynayan səthindən gələn işıq 304 Å-də (HeII) göstərildidir. Bu xətt xromosferdə ionlara heliumun şüaayımı ən uzaq ultrabənövşəyi dalğa onudur. Protuberanslar kənarlarda meydana çıxa bilər.

Şəkil 5.SDO/HMİ Sürekli İmage (Güneş Dinamikleri Gözlemevi Helioseismic ve Manyetik Görüntüleyici) -Günəş dinamikası observatoriyasi Helioseysmik və maqnit skaner davamlı şəkil -Günəşi müşahidə edən və geostasionar orbitdə yerləşdirildi kosmik aparatdan çəkilmiş şəkildə günəş alışmalarını müşahidə etmək karantinayr.


Şəkil 6.


SDO HMİ Manyetogram İmage (Güneş Dinamikleri Gözlemevi Helioseismic ve Manyetik Görüntüleyici) Günəş dinamikası observatoriyasi Helioseysmik və maqnit skaner maqnetoqram şəkil -Günəş maqnit sahəsinin dəyişməsini göstərir.

Şəkil
7 və 8.


LASCO (Büyük Açılı Bentoçetrik Coronograph -Geniş Bucaqlı Spektrometrik Koronoqraf) bir başa Günəşdən gələn işığın okult disk vasitəsi ilə qarşısığı almaqla, sİha içdə süni şəkildə günəşni tutulma yaradaraq günəş tacının şəkillərini çəkib qeydə ala bilir. Günəş diskinin mövqeyi şəkildə ortada ağ dairə ilə görünür görünür. Tacın ən mühüm xüsusiyyəti, ümumiyyətlə tac stimerləri-axınlarıdır. Bunlar həm C2, həmdə C3-də görülə bilən radyal zolaqlar kimi müşahidə olunur. Bəzən Günəşdən uzaq eden vər iki koronoqrafın giriş sahələrini keçə bilər CME müşahidə oluna bilər. Sağ yuxarı küncdə gizli diski saksafonlayan dəstəyin mərkəzə çatan kölgəsi görünür. C2-də alınan şəkillər Günəşdən 8,4 milyon kilometrə qədər olan daxili Günəş tacını göstərir. C3-də aldı şəkillər isə daha geniş görüş sahəsinə malikdir. Günəşin 32 diametrinə bərabər məsafəni əhatə edir. Görüntülərin diametri Günəşdən 45 milyon kilometr görüntü olanləri əhatə edir və ya Merkuri orbitinin diametrinin tanena bərabərdir. Bu görüntüdə bir çox parlaq ulduz görünlarə bilər.


Şəkil 9. 2021-ci ilin 09-11 dekabr tarixləri üçün maqnit qasırğanın loqarıfmik indeksini xarakterizə edən Kp əmsalı 1-3 intervalında dəyişəcəkdir.

Kp-nin qiymətlərindən asılı olaraq maqnit qasırğanın gücünı göstərən cədvəl.

Kp

0-2

3-5

6-7

8-9

9

qasırğa

sakit

mülayim

orta

böyük

güclü

G

 

Kp=5, G1

Kp=6, G2

Kp=7, G3

Kp=8, G4

 

Kp=9, G5


https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html

https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html

https://www.spaceweatherlive.com/ru/avroralnaya-aktivnost/avroralnyy-prognoz.html

https://mms.rice.edu/forecast.html

 

Bookmark and Share