Home Aze Ru Eng

01/01/1970

28 aprel 2022-ci il tarixində saat 12:00-da 316 saylı auditoriyada Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Nanomateriallarin kimyəvi fizikası kafedrasının elmi seminarı keçiriləcəkdir.

 

Mövzu : Elektrotermopolyarlaşmanın TiO2/PVX əsaslı polimer nanokompozitlərinin quruluşuna və fotolüminesensiya xassələrinə təsiri.

 

Məruzəçi : Rəhimli Almara

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

 

Bookmark and Share