Home Aze Ru Eng

28 dekabr - növbəti elmi seminar

19/12/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 28  dekabr saat 1030 -da auditoriya 437-də keçiriləcəkdir. Seminarda professor Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı “Nuklonların nuklonlardan  və nüvələrdən səpilməsinin müxtəlif yaxınlaşmalarda tədqiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.


Dekanlıq

Bookmark and Share