Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı

26/06/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 2 iyul saat 1030 -da auditoriya 437-də keçiriləcəkdir. Seminarda BDU-nun Fizika fakültəsinin «Optika və molekulyar fizika» kafedrasının aspirantı Michael İsmayıl oğlu Abafat Yeganəhnin «SƏTHİ POTENSİAL ÇƏPƏRLİ METAL – SİLİSİUM KEÇİDLƏRİNDƏ CƏRƏYAN AXINININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ» mövzusunda məruzə edəcəkdir. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.

Dekanlıq

Bookmark and Share