Home Aze Ru Eng

Birgə qrant layihəsi

12/11/2014

Bakı Dövlət Universitetinin Nanoaraşdırmalar laboratoriyasının əməkdaşları 2014-cü ilin Avqust ayında MDB ölkələrinin nanotexnologiya üzrə Beynəlxalq innovasiya mərkəzinin elmi mövzuları çərçivəsində Rusiyanın Dubna Birləşmiş Nüvə tədqiqatları İnstitutunun “Nanohissəciklərin bitkilərdə sorulması, hərəkəti və toksikliyi” mövzusunda qrant layiəsinin qalibi olmuşlar. Layihənin müddəti 4 ay məbləği isə 500 000 (beş yüz min) rus rubludur. Layihədə əsas məqsəd nanohissəciklərin bitki orqanizmilərində toplanması və hərəkətinin mexanizminin aydınlaşdırılması yolu ilə nanofitotoksikliyin öyrənilməsidir.

Bookmark and Share