Home Aze Ru Eng

D02.012 dissertasiya şurasının tərkibi təsdiq edilmişdir

01/04/2011

BDU nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D02.012 dissertasiya şurasının tərkibini AzərbResp.,  Prezidenti yanında AAK tərəfindən tərkibi təsdiq edilmişdir

Bookmark and Share