Home Aze Ru Eng

Doktorantların Elmi seminarda çıxışı

17/02/2014

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 15 fevral saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun doktorantları  ORUCOVA GÜLƏR Nurulla qızı “Mürəkkəb formalı kvant çuxurunda iki ölçülü elektron qazının kimyəvi potensialı” və Qədirova Ülkər Rafiq qızı “ Cas (HD 7927) ulduzunun fundamental parametrlərinin və kimyəvi tərkibinin təyini” mövzusunda məruzə etdilər.
Dekanlıq
Bookmark and Share