Home Aze Ru Eng

E L A N

26/01/2021

29 yanvar 2021-ci il tarixində saat 12:00-da  “Nanoaraşdırmalar mərkəzi”, “Nanomaterialların kimyəvi fizikası”  “Maddə quruluşu kafedrası” kafedrasının birgə elmi seminarında “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının dissertantı Qəribli Aydan Adil qızının 2222.01 – “Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası” və 2207.01 – “Atom və nüvə fizikası” ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Qəribli Aydan Adil qızının “Epitermal neytronların nano-silisiumda nüvələrdən səpilmə və radiasion tutulmaları nəticəsində defektəmələgəlmə prosesləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

 

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

 

Bookmark and Share