Home Aze Ru Eng

ELAN

02/03/2017

6 mart 2017-ci il tarixində saat 14 00da 111 saylı auditoriyada Fizika fakültəsinin Nəzəri fizika, Maddə quruluşu kafedraları və Fizika Problemləri ETİ-nin Nəzəri fizika şöbəsinin birgə elmi seminarında Nəzəri fizika kafedrasının doktorantı Hüseynova Nərmin Cəfər qızı 2212.01 “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “MEZON VƏ BARİONLARIN QARŞILIQLI TƏSİRİNİN AdS/KXD MODELLƏRİNDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirələcək.

Arzu edən müəllim və tələbə heyəti iştirak edə bilər!!!

Bookmark and Share