Home Aze Ru Eng

ELAN

02/05/2018

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən  D.02.012 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarında 15 may  2018-ci  il tarixdə saat  14.00-da  437 saylı auditoriyada Gülnara Əhməd qızı Haqverdiyevanın "Bioloji aktiv molekulların təsir mezanizminin konformasiya-elektron aspektləri" mövzusunda “2206.01 – Molekulyar fizika” ixtisasında  fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share