Home Aze Ru Eng

ELAN

01/05/2021

Bakı Dövlət Universitetində 3 may 2021-ci il saat 11:00-da Fizika fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə“Gələcəyin Alimləri” adlı Tələbələrin VI respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir. Microsoft Teams platforması üzərindən keçirilən tədbirdə iştirak etmək istəyənlər 2 may saat 17:00-dək [email protected] ünvanına müraciət edə bilərlər.

Qoşulmaq üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1771c0a807744a89ee8c3a94b373a4e%40thread.tacv2/1619794887449?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22448947b1-3303-4ca9-8b8d-edf45c3db7fc%22%7d

Bookmark and Share