Home Aze Ru Eng

ELAN

29/12/2017

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasında 8 yanvar 2018-ci il tarixdə saat 15.30-da əsas bina-437 saylı auditoriyada Anar Canməmməd oğlu Rüstəmovun Müxtəlif Nüvələrin 1 GeV - 157 GeV Kinetik Enerji İntervalında Toqquşma Proseslərində Yaranmış Adronların Spektrləri və Kimyəvi Fluktuasiyaları mövzusunda, 2207.01 – “Atom və Nüvə fizikası” ixtisası üzrə fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.  Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share