Home Aze Ru Eng

ELAN

07/02/2018

Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin Elmi Seminarında  8 fevral 2018-ci il tarixdə saat 10.30-da 437 saylı auditoriyada Gülnara Əhməd qızı  Haqverdiyevanın "BİOLOJİ AKTİV MOLEKULLARIN TƏSİR MEXANİZMİNİN KONFORMASİYA-ELEKTRON ASPEKTLƏRİ" mövzusunda “2206.01 – Molekulyar  fizika”  ixtisası üzrə doktorluq elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share