Home Aze Ru Eng

ELAN

07/05/2018

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən  D.02.012 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarında 15 may  2018-ci  il tarixdə saat  16.00-da 437 saylı auditoriyada Aynur İxtiyar qızı Həşimovanın "Ge-Si yarımkeçirici binar bərk məhlulların kristallaşma cəbhəsində ifrat soyumanın aradan qaldırılması" mövzusunda “2211.01 – Bərk cismlər fizikası” ixtisasında  fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.


Bookmark and Share