Home Aze Ru Eng

ELAN

14/09/2018

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Elmi Seminarında 06 oktyabr 2018-ci il tarixdə saat 10.30-da 437 saylı auditoriyada Gülşən Ələkbər qızı Ağayevanın "Peptid biotənzimləyicilərin konformasiya mütəhərrikliyinin nəzəri analizi" mövzusunda “2206.01 – Molekulyar fizika” ixtisası üzrə doktorluq elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər!

 

Bookmark and Share