Home Aze Ru Eng

ELAN

21/12/2017

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasında 21 dekabr 2017-ci il tarixdə saat 14.00-da əsas bina-437 saylı auditoriyada Rəfiqə Zabil qızı Mehdiyevanın Влияние температуры, давления и радиации на структуру и электрофизические свойства сегнетоэлектрических оксидов со структурами типа перовскита и тетрагональной калиево – вольфрамовой бронзы mövzusunda, 2223.01 – “Kristalloqrafiya. Kristallar fizikası”, 2211.01 – “Bərk cisim fizikası” ixtisasları üzrə fizika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share