Home Aze Ru Eng

ELAN

22/11/2017

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasında 30 noyabr 2017-ci il tarixdə saat 15.30-da əsas bina-437 saylı auditoriyada Hüseyn Mikayıl oğlu Məmmədovun “AIIBIICVI yarimkeçiriciləri əsasında elektrokimyəvi üsulla çökdürülmüş təbəqə və strukturlarda elektron proseslərinin xüsusiyyətləri” mövzusunda, “2211.01 – Bərk cisim fizikası” ixtisası üzrə fizika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.  Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share