Home Aze Ru Eng

ELAN

22/09/2017

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasında 28 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 15.30-da əsas bina-437 saylı auditoriyada Nərmin Cəfər qızı Hüseynovanın “Mezon və barionların qarşılıqlı təsirinin AdS/KXD modellərində öyrənilməsi” mövzusunda, “2212.01 – “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.


Bookmark and Share