Home Aze Ru Eng

ELAN

17/09/2018

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasında 27 sentyabr 2018-ci il tarixdə saat 15.30-da əsas bina-437 saylı auditoriyada Həbibə Aslan qızı Şirinovanın “PP+Fe3O4 və PVDF+Fe3O4 ƏSASLI POLİMER NANOKOMPOZİTLƏRİN ALINMASI, QURULUŞU VƏ XASSƏLƏRİ” mövzusunda, 2222.01. – “Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Bookmark and Share