Home Aze Ru Eng

Elan

25/05/2022

26 may 2022-ci il tarixində saat 11:00 -da 316 saylı auditoriyada Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Nanomaterialların kimyəvi fiziası kafedrasının elmi seminarı keçiriləcəkdir.

Mövzu: Yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarını uda bilən maqnit nanokompozitlərdə maqnit relaksasiyası

Məruzəçi: Şirinova Həbibə

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər

Bookmark and Share