Home Aze Ru Eng

Növbəti elm seminar keçirilib

19/05/2014

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 17 may  saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun doktorantı Mirfarhad Mirakbar oğlu Saddigh Nikjehnin “Xiqsbozon və onun yaranma və parçalanma kanalları” mövzusunda məruzə etmişdir.

Bookmark and Share