Home Aze Ru Eng

Fakültənin növbəti elmi seminarı

21/10/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 26 oktyabr saat 1030 -da auditoriya 437-də keçiriləcəkdir. Seminarda Əsilbəyli Pərvanə Babakişi qızı Maqnit polimer nanokompozitlərin struktur və xassələrinin formalaşmasında fazalararası qarşılıqlı təsirin rolumövzusunda məruzə edəcəkdir. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.

Bookmark and Share