Home Aze Ru Eng

Fakültənin yeni Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur.

11/11/2011

Rektorun 14.10.2011 tarixdə R-101 nömrəli sərəncamı əsasında mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq Fakültənin Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur:

 1. Dekan prof.Məmmədov Rasim Qara oğlu- Sədr
 2. Prorektor, prof.Kazımzadə Aydın Həsən oğlu
 3. Dekan müavini dos.Hüseynov Tərlan Xanbaba oğlu- Sədr müavini
 4. prof.Qasımova Rəna Cümşüd qızı- Elmi katib
 5. Dekan müavini dos.Qarayev Eldar Səməd
 6. Kafedra müdiri, akad.Əsgərov Bəhram Mehralı oğlu
 7. Kafedra müdiri, prof.Məsimov Eldar Əli oğlu
 8. Kafedra müdiri, prof.Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu
 9. Kafedra müdiri, prof.Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
 10. Kafedra müdiri, prof.Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu
 11. Kafedra müdiri, prof.Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu
 12. Kafedra müdiri əvəzi, prof.Salmanov Vaqif Müseyib oğlu
 13. Kafedra müdiri əvəzi, dos.Rəcəbov Məmməd Rəcəb oğlu
 14. Fakültə tədris-metodiki şurasının sədri prof.Məmmədov Məmməd Şıxəli oğlu
 15. Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri, dos.Məhəmmədov Əlnağı Zəkəray oğlu
 16. Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri
 17. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
 18. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
 19. prof.Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu
 20. prof.Qocayev Niftalı Mehralı oğlu
 21. prof.Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu
 22. prof.Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu
 23. prof.Abdulvahabova Səcidə Qafar qızı prof.Muradov Əhliman Xanəli oğlu
 24. prof.Əliyev İsfəndiyar Maqsud oğlu
 25. dos.Ağamalıyev Əmrulla Qulu oğlu
 26. dos.Sadıxova Svetlana Xosrov q.
 27. dos.Səmədov Zahir Ağamurad oğlu
 28. dos.Nəbiyev Naqif Səttar oğlu
 29. dos.Bağırov Taləddin Orucqulu oğlu
 30. dos.Muradov Mustafa Bayram oğlu

Fizika fakültəsinin
dekanı:                            prof.Məmmədov R.Q.

Bookmark and Share