Home Aze Ru Eng

Fakultə Tədris-Metodiki Şurasının yeni tərkibi

22/01/2016

1.Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının 15 dekabr 2015-ci il tarixli iclasında Fakultə Tədris-Metodiki Şurasının yeni tərkibi (Sədri və üzvləri) seçilmişdir.

2.Bakı Dövlət Universiteti Rektorunun 28 dekabr 2015-ci il tarixli 2/665 saylı əmri ilə Fiziki elektronika kafedrasının müdiri, f.r.e.d., professor Əhməd Abdinov Fizika Fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurasının Sədri təyin edilmişdir.

3.11 yanvar 2016-cı ildə Fizika Fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilmişdir. İclasda təşkilati məsələlərə, Şuranın “Müvəqqəti Əsasnaməsi” nin və “İş planı” nın layihələrinə baxılmışdır.

4.Fizika fakültəsinin 15 dekabr 2015-ci ildə seçilmiş Tədris-Metodiki Şurası:
Sədr – prof.Əhməd Abdinov
Sədrin müavini –dos.Mehdi Mahmudov
Katib –dos.Kəmalə Alışova
Üzvlər -
prof. Əli Hüseynov
dos. Faiq Paşayev
dos. Rafiq Bağırov
dos. Rəhim Rəhimov

5.Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasının 14 yanvar 2016-cı il tarixli iclasında Fakültə Tədris-Metodiki Şurasının «Əsasnaməsi» və 2015/16-cı tədris ilinin ikinci yarısı üçün «İş Planı» təsdiq edilmişdir.

6. Yeni “Təhsil Standartları” və “Tədris planları”na uyğun olaraq tərtib edilən “Fənn proqramları”nın nümunəsi


Bookmark and Share